Ուսման վարձը
*Վիրավոր և զոհված հայ զինվորների ընտանիքների համար վարձավճար չկա:

Ձևաչափ

Փոքր խմբեր, որոնք կլինեն անձամբ կամ հիբրիդային (առցանց և անձամբ):

Ամսական ուսման վարձեր

– 2 – 6 դասարաններ՝ 35.000 դր
– 7 -10 դասարաններ՝ 40.000 դր
–  ACT, SAT – Մաթեմատիկայի դասընթացներ՝ ամսական 45000 դր
– ACT, SAT – Թեստավորման նախապատրաստում` 300.000 դրամ (նախապես կանցկացվի գնահատման անվճար թեստ)

Ժամեր

Շաբաթական 2 անգամ` 2 ժամ մեկ դասի համար:

Ժամանակացույց

Շաբաթական 2 ժամ-անգլերեն
Շաբաթական 2 ժամ-մաթեմատիկա
Այնուամենայնիվ, այն կկարգավորվի անհատապես՝ ըստ աշակերտի կարիքների և առաջադիմության:

Առցանց և անձամբ

Անհատական և կիսամասնավոր պարապմունքներ

REGISTER