Ուսման վարձը
*Վիրավոր և զոհված հայ զինվորների ընտանիքների համար վարձավճար չկա:

Ձևաչափ

Մաթիկոն օգտագործում է տարբերակված ուսումնական մեթոդը, որը կօգնի յուրաքանչյուր ուսանողի հասնել իր ողջ ներուժին։ Դա նշանակում է, որ մենք հարմարեցնում ենք մեր ուսուցման մոտեցումը՝ բավարարելու յուրաքանչյուր ուսանողի յուրահատուկ կարիքներն ու կարողությունները, որպեսզի նրանք կարողանան սովորել իրենց սեփական տեմպով և ձևով:

Ամսական ուսման վարձեր

Շաբաթական մեկ դաս` 2 ժամ մեկ դասի համար

2 – 6 դասարաններ՝ 22.000 դր

7 -10 դասարաններ՝ 27.000 դր

ACT, SAT – Մաթեմատիկայի դասընթաց՝ 32.000 դրՇաբաթական երկու դաս` 2 ժամ մեկ դասի համար

2 – 6 դասարաններ՝ 35.000 դր

7 -10 դասարաններ՝ 40.000 դր

ACT, SAT – Մաթեմատիկայի դասընթացներ՝ ամսական 45.000 դր


ACT, SAT – Թեստավորման նախապատրաստում` 300.000 դրամ (նախապես կանցկացվի գնահատման անվճար թեստ)

Առցանց դասընթացներ

Մաթիկոն առաջարկում է օնլայն անհատական և խմբակային դասընթացներ։ Մենք օգտագործում ենք նորագույն տեխնոլոգիաներ և մեր դասերը անցկացվում են արդյունավետ: Օգտագործում ենք Zoom/Google meet, Showme.com և Mathico հավելվածները:

Մեկ դասի ուսման վարձը՝
6.000 – 10.000 դրամ – Հայաստանի ուսանողների համար
$18 – $40 – Արտերկրի ուսանողների համար

REGISTER